Teambuilding Ideer

Awa-bloggen

Disc workshop gruppe
Det gode kollegaskab
Godt kollegaskab: Byg broer og skab en positiv arbejdskultur Velkommen til vores blogindlæg om kollegaskab! I dag vil vi udforske, hvordan man kan bygge broer og skabe en positiv arbejdskultur gennem et stærkt sammenhold på arbejdspladsen. Kollegaskab er nøglen til at opbygge tillid, samarbejde og trivsel blandt medarbejdere. Lad os dykke ned i emnet og opdage vejen til et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø. Hvad er kollegaskab? Kollegaskab handler om at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor man har en god relation til sine kolleger. Det indebærer at have arbejdsglæde og se frem til at gå på arbejde hver dag. Når man har et godt kollegaskab, bygger man broer mellem sig selv og sine kolleger, hvilket fører til en stærkere og mere samarbejdsvillig arbejdskultur. Definition af kollegaskab Kollegaskab kan defineres som et tæt og positivt samarbejde mellem kolleger på arbejdspladsen. Det indebærer at skabe en støttende og venlig atmosfære, hvor man respekterer hinanden og arbejder sammen om fælles mål. Et godt kollegaskab er kendetegnet ved åbenhed, tillid og gensidig hjælp. Et godt kollegaskab skaber en støttende og venlig atmosfære på arbejdspladsen, hvilket øger trivsel og arbejdsglæde markant. Værdien og betydningen af kollegaskab: Et godt kollegaskab har stor værdi for både medarbejdere og arbejdsmiljøet. Når vi oplever et positivt samarbejde med vores kolleger, øges vores trivsel og arbejdsglæde markant. Det gør det mere motiverende at gå på arbejde hver dag, da vi føler os støttet og anerkendt af vores nærmeste samarbejdspartnere. Kollegaskabet bidrager også til en bedre kommunikation samt effektive problem- løsningsstrategier i virksomheden. Vigtigheden af kollegaskab Skaber en positiv arbejdskultur: Et stærkt kollegaskab er afgørende for at skabe en positiv arbejdskultur på arbejdspladsen. Når medarbejdere har et godt forhold til hinanden og føler sig værdsat, skaber det et miljø fyldt med glæde og motivation. Øger trivsel og arbejdsglæde: Et tæt kollegaskab øger trivslen blandt medarbejderne og bidrager til en generel følelse af lykke på arbejdet. Gode relationer mellem kolleger giver mulighed for samarbejde, support og omsorg, hvilket resulterer i øget arbejdsglæde hos alle involverede. Fremmer samarbejde og produktivitet: Når kolleger har tillid til hinanden, er de mere villige til at samarbejde effektivt. Et solidt kollegaskab fremmer også produktiviteten ved at skabe et miljø hvor idéudveksling er velkommen, udfordringer tackles sammen, og målene nås som team. https://youtu.be/5jROMOxEmKw Byg broer for at skabe kollegaskab Kollegaskab kan opbygges ved at fremme kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. Ved at skabe et åbent og inkluderende miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at udtrykke deres ideer og meninger, kan teamet styrkes og produktiviteten øges. Sociale arrangementer er en fantastisk måde at opbygge kollegaskab på. Gennem fælles aktiviteter uden for arbejdet kan medarbejdere lære hinanden bedre at kende og danne bånd, som vil gøre det lettere for dem at samarbejde i professionelle sammenhænge. Vis interesse for kollegers liv uden for arbejdet. At vise ægte omsorg og interesse for dine kolleger bidrager til et positivt arbejdsmiljø. Ved at spørge ind til deres interesser eller personlige mål viser du respekt og empati, hvilket kan være med til både styrke relationerne mellem jer samt motivere hinanden i jeres daglige opgaver. Ved konstant bestræbelser på disse tiltag vil I kunne bygge broer mellem jer selv som teammedlemmer, hvilket igen vil skabe en positiv arbejdskultur præget af tillid, sammenhold og succesfuldt samarbejde. Fremme kommunikation og samarbejde Skab et åbent og lyttende miljø, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne til at dele deres tanker og idéer. Vær opmærksom på at give plads til forskellige synspunkter og respekter hinandens meninger. Ved at skabe en atmosfære af tillid og åbenhed kan kommunikationen blomstre, hvilket fremmer samarbejdet mellem kollegerne. Det er her ledere har en fornem opgave i at skabe en virksomhedskultur uden mobning og med venskab og tillid. Fremhæv vigtigheden af feedback som et værktøj til forbedring. Opfordr dine kolleger til at give konstruktiv kritik samt positiv anerkendelse, når det er berettiget. Feedback er afgørende for personlig udvikling og styrker samarbejdet ved at skabe klarhed omkring forventninger og præstationer. Give mulighed for brainstorming og idéudveksling gennem regelmæssige møder eller workshops. Dette giver alle medarbejdere mulighed for aktivt at bidrage med deres perspektiver, erfaringer og idéer. En kreativ tankegang kan udfordre status quo og inspirere nye løsninger, der styrker samarbejdet mellem kollegaerne i arbejdsmiljøet.   Arranger sociale arrangementer Organiser teambuilding-aktiviteter uden for arbejdspladsen. Planlæg regelmæssige sociale begivenheder som frokoster eller fester. Opfordre til deltagelse i sportsbegivenheder eller velgørenhedsløb sammen. Sociale arrangementer er en fantastisk måde at styrke kollegaskabet på. Ved at organisere teambuilding-aktiviteter uden for arbejdspladsen kan I skabe et positivt og samarbejdende miljø. Derudover er det vigtigt at planlægge regelmæssige sociale begivenheder som frokoster eller fester, hvor alle kan slappe af og lære hinanden bedre at kende. Opfordr også dine kolleger til at deltage i sportsbegivenheder eller velgørenhedsløb sammen - det vil ikke kun fremme sundhed og trivsel, men også bidrage til en følelse af fællesskab og stolthed over jeres indsats. Så gå endelig i gang med arrangeringen af sjove og givende sociale aktiviteter! Vis interesse for kollegers liv uden for arbejdet Spar tid til uformelle samtaler under pauserne. Tag dig tid til at chatte med dine kolleger i løbet af pauserne og lær dem bedre at kende uden for arbejdsmiljøet. Det kan skabe en mere personlig og venlig atmosfære på arbejdspladsen. Spørg om weekendplaner eller hobbyinteresser. Vis interesse for, hvad dine kolleger planlægger i deres fritid, og del også gerne noget om dig selv. Dette kan føre til nye samtaler og fælles interesser, der styrker jeres relationer. Anerkend milepæle som fødselsdage, jubilæer eller bryllupper. Vær opmærksom på vigtige begivenheder i dine kollegers liv og vis dem din anerkendelse ved at lykønske dem på dagen eller måske endda arrangere en lille fejring. Det viser omsorg og respekt for hinandens liv uden for arbejdet. Skab en positiv arbejdskultur Fremhæv og beløn positiv adfærd gennem anerkendelse og opmuntring. Vis interesse for dine kollegers ideer og resultater, og ros dem for deres bidrag til arbejdet. Skab en atmosfære af samarbejde ved at fejre succeser sammen som et team. Fokuser på løsninger i stedet for problemer. Når udfordringer opstår, skal du fokusere på at finde kreative løsninger i stedet for at dvæle ved problemerne. Opfordr dine kolleger til at tænke udenfor boksen og komme med innovative ideer, der kan hjælpe med at overvinde hindringerne. Vær en positiv rollemodel ved altid at udstråle optimisme og entusiasme. Vær åben over for feedback fra dine kolleger, og vis villighed til selvudvikling. Ved at vise din egen positive indstilling inspirerer du andre til også at være positive og skaber en sund arbejdskultur baseret på tillid, respekt og samarbejde. Fremhæv og beløn positiv adfærd Anerkendelse af gode præstationer kan være en kraftfuld måde at motivere og styrke kollegaskabet på. Når vi fremhæver og belønner positiv adfærd, skaber vi et miljø, hvor alle føler sig værdsatte og inspirerede til at yde deres bedste. For at opnå dette kan vi: Give ros og anerkendelse offentligt Uddele priser eller små gaver som belønning for god arbejdsindsats Invitere medarbejdere til at dele deres succeshistorier Et positivt feedbackmiljø er afgørende for et godt kollegaskab. Ved at give konstruktiv feedback på en respektfuld og opmuntrende måde hjælper vi hinanden med at udvikle vores faglige kompetencer. Vi kan skabe et positivt feedbackmiljø ved: At være lydhøre overfor andres synspunkter og ideer Give specifik feedback om det, der er gjort godt Opfordre til gensidig støtte i læring og udvikling Det er vigtigt også at fejre succeserne sammen som team eller virksomhed. Når vi deler glæden ved vores fælles triumfer, styrkes samhørigheden mellem kollegerne endnu mere. Vi kan fejre succeshistorier ved: Arrangere sociale begivenheder eller firmafester efter større projekter er blevet fuldførte Give anerkendende ord eller takkekort Deling af historier om succeser på intranettet eller i nyhedsbreve Ved at fremhæve og belønne positiv adfærd, skabe et positivt feedbackmiljø og fejre succeser, kan vi bygge broer mellem kollegerne og skabe en positiv arbejdskultur. Sammen kan vi opnå store resultater og styrke vores kollegaskab endnu mere. Fokuser på løsninger og ikke problemer Find alternative løsninger og brug kreativ problemløsning for at finde en vej frem. Samarbejd med dine kolleger om at skabe en positiv arbejdskultur baseret på håb og optimisme. Ved at fokusere på løsninger i stedet for problemer kan I sammen opbygge et stærkt kollegaskab, der bygger broer mellem jer og skaber et miljø, hvor alle trives. Vær en positiv rollemodel Vis engagement og entusiasme, når du arbejder med dine kolleger. Vær passioneret i det du gør, og lad din energi smitte af på andre. Styrk samarbejdet ved at kommunikere respektfuldt med dine teammedlemmer. Lyt aktivt til deres synspunkter og vær åben for nye idéer. Del din viden og erfaring med andre, så alle kan lære af hinanden og udvikle sig sammen. Hold fast i kollegaskabet ved at løse konflikter hurtigt og konstruktivt. Kommunikation er nøglen til at undgå større uoverensstemmelser og skabe en positiv arbejdskultur. Tag initiativ til samtaler, lyt aktivt til hinandens synspunkter og find fælles løsninger, der gavner både individet og teamet. Vedligehold og styrk relationer på arbejdspladsen ved at være åben, imødekommende og engageret. Vis interesse for dine kollegers ideer, projekter eller personlige succeser. Del din viden med andre og vis vilje til samarbejde. Gennem gensidig respekt opbygger I et solidt fundament for et positivt arbejdsmiljø hvor alle trives. (Opbyg tillid) Styrk jeres kollegaskab gennem tillidsskabende handlinger som ærlighed, ansvarlighed og troværdighed. Vær transparent omkring beslutningsprocesserne, hold jer selv ansvarlige for jeres egne handlinger og støtte hinanden når det bliver svært (for hvem?). Når I skaber en atmosfære af tillid kan I lettere håndtere udfordringer sammen. Løs konflikter hurtigt og konstruktivt dialogen: Lad begge parter komme til orde. Find fælles løsninger: Søg efter win-win situationer. Brug mediatorer eller mæglere ved behov. Vedligehold og styrk relationer Sørg for regelmæssig kommunikation udenfor arbejdsopgaverne: Hold regelmæssige teammøder eller videoopkald for at holde alle opdateret Brug et chatprogram til at sende hurtige beskeder og stille spørgsmål Arranger sociale arrangementer som teambuilding-aktiviteter: Organisér en årlig firmafest eller picnic for at fejre successer Planlæg mindre sociale aktiviteter som frokostudflugter eller sportshold Vis anerkendelse og vær opmærksom på kollegaernes præstationer: Giv komplimenter og tak personligt for deres bidrag Del succeshistorier i nyhedsbreve eller på intranettet Opbyg tillid og åbenhed Vær ærlig og gennemsigtig i dine handlinger og beslutninger. Dine kolleger vil føle sig mere trygge ved at arbejde sammen med dig, når de ved, at du er pålidelig og åben omkring dine intentioner. Lyt aktivt til andres perspektiver uden at dømme dem. Ved at vise interesse for andres synspunkter og respektere deres meninger kan du skabe et miljø præget af gensidig forståelse og samarbejdsvilje. Giv feedback på en konstruktiv måde. Når du giver feedback, skal det være konstruktivt og hjælpe den modtagende part med at lære og udvikle sig. Vær opmuntrende i din tilgang således, at det bidrager positivt til arbejdskulturen Konklusion Vigtigheden af kollegaskab kan ikke undervurderes. Ved at opbygge broer mellem kolleger skaber vi et miljø, hvor samarbejde og trivsel blomstrer. Strategier som at fremme åben kommunikation, styrke tilliden og skabe rum for fejl hjælper med at skabe en positiv arbejdskultur, hvor alle føler sig værdsat og motiveret til at yde deres bedste. Ved at investere i kollegaskab kan vi forme en arbejdsplads, der er præget af glæde og succes.
Læs artiklen
Kommunikationsøvelse
Få succes med firmaaktiviteter
Få succes med firmaaktiviteter her er hvad du skal vide Er du på udkig efter nye måder at styrke dit firma og øge medarbejderengagementet? Så er firmaaktiviteter løsningen! I denne blogpost vil vi udforske, hvad firmaaktiviteter er, hvorfor de er vigtige, og hvordan du kan planlægge og gennemføre dem for maksimal effekt. Vi vil også se på vigtigheden af evaluering og læring efter aktiviteten. Læs videre for at få succes med dine firmabegivenheder! Hvad er firmaaktiviteter? Firmaaktiviteter er arrangementer eller events, der skaber fællesskab og engagement blandt medarbejderne. Disse aktiviteter kan omfatte alt fra teambuilding-øvelser til sociale begivenheder, der styrker relationerne på arbejdspladsen. Ved at planlægge og gennemføre firmaaktiviteter kan virksomheden opnå større trivsel, samarbejde og motivation hos medarbejderne. Definere firmaaktiviteter Betydningen af firmaaktiviteter kan ikke undervurderes. Aktiviteterne er en vigtig del af et virksomheds fællesskab og hjælper med at opbygge stærke relationer mellem medarbejdere og ledelse. En god firmaaktivitet skal være engagerende, sjov og bidrage til et positivt arbejdsmiljø. Hvad karakteriserer en firmaaktivitet? Skaber sammenhold Fremmer teamwork Styrker kommunikationen Motiverer medarbejderne Forskellige typer af firmaaktiviteter: 1. Team-building arrangementer: Fokuseret på at styrke samarbejdet i teamet gennem udfordrende aktiviteter. 2. Sociale events: Festlige begivenheder, der giver mulighed for at fejre succeser og skabe gode minder. 3. Velgørenhedsprojekter: Aktiviteter, der involverer frivilligt arbejde eller indsamling til velgørende formål. Sådan kan du definere, hvad der karakteriserer dine firmaaktiviter - det handler om at skabe fællesskab, fremme teamwork og motivere dine medarbejdere! Formål med firmaaktiviteter Sociale fordele ved firmaaktiviteter skaber et positivt fællesskab og styrker relationerne mellem medarbejderne. Aktiviteterne bidrager til at skabe en mere afslappet atmosfære på arbejdspladsen, hvor medarbejdere føler sig værdsatte og inkluderede. Firmaaktiviteter skaber et positivt fællesskab, styrker relationerne mellem medarbejderne og øger trivslen samt produktiviteten. Forbedring af arbejdsmiljøet opnås gennem firmaaktiviteter, der fremmer teamwork og samarbejde. Disse arrangementer giver mulighed for at bryde rutiner og skabe nye dynamikker på tværs af afdelinger. Medarbejdernes trivsel øges, hvilket har en direkte indvirkning på deres produktivitet og engagement. Motivationen styrkes yderligere igennem firmaaktiviteter, da de fremmer teambuilding og gensidig tillid. Gennem sjove events kan medarbejdere lære hinanden bedre at kende udenfor den traditionelle arbejdsramme. De får mulighed for at udfordre sig selv i nye sammenhænge, hvilket booster deres selvtillid samt evnen til at tackle udfordringer som en enhed. Hvorfor er firmaaktiviteter vigtige? Firmaaktiviteter spiller en afgørende rolle for virksomhedens succes. De styrker samarbejdet og teamånden blandt medarbejderne, hvilket fører til øget produktivitet og effektivitet. Desuden bidrager firmaaktiviteter også til at motivere og engagere medarbejderne, hvilket resulterer i bedre arbejdsmoral og jobtilfredshed. Endelig kan firmaaktiviteter være med til at skabe en positiv arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsat og inkluderet. Alt i alt er firmaaktiviteter en investering i virksomhedens fremtidige succes. Fordele ved firmaaktiviteter Øget medarbejdertilfredshed: Firmaaktiviteter kan øge medarbejdernes tilfredshed på arbejdspladsen. Ved at give dem mulighed for at deltage i sjove og sociale aktiviteter uden for arbejdstiden, skabes der en positiv og afslappet atmosfære, som kan øge trivslen og glæden ved at gå på arbejde. Bedre arbejdsmiljø: Gennem firmaaktiviteter styrkes det generelle arbejdsmiljø. Aktiviteterne giver mulighed for teambuilding, samarbejde og kommunikation på tværs af afdelinger. Dette kan reducere konflikter, øge respekt og gensidig forståelse mellem kollegaer samt skabe en mere harmonisk og produktiv arbejdsplads. Styrket virksomhedsimage: Ved at arrangere firmaaktiviteter viser virksomheden omsorg for sine medarbejdere og investerer i deres trivsel. Dette sender et positivt signal til både eksisterende ansatte såvel som potentielle kunder eller samarbejdspartnere. Et godt rygte om virksomhedens gode interne atmosfære kan være afgørende faktor i rekruttering af nye talenter samt fastholdelsen af nuværende dygtige medarbejdere. Øget motivation Bedre sammenhold Mindsket stress niveau Hurtigere problemløsningsevner Styrkelse af samarbejde og teamånd Fremme af kommunikation og samarbejde på tværs af afdelinger: Øget interaktion mellem forskellige afdelinger skaber en mere effektiv arbejdsplads, hvor idéer og viden flyder frit. Opbygning af tillid mellem kolleger: Gensidig tillid er fundamentet for et stærkt team. Ved at opbygge relationer baseret på tillid kan medarbejdere bedre samarbejde og løse udfordringer sammen. Udvikling af teamets evne til at arbejde effektivt sammen: Gennem træning og øvelser kan teamet udvikle deres evner til at kommunikere, koordinere og tage beslutninger i fællesskab. Dette fører til mere produktive resultater. Motivation og engagement gennem firmaevents (Gen)skab energi og motivation blandt medarbejdere: Ved at arrangere firmaaktiviteter skaber du en mulighed for at genoplive energien og motivationen hos dine medarbejdere. Disse aktiviteter kan fungere som et pusterum fra det daglige arbejde, hvilket giver dem mulighed for at oplade og komme tilbage med fornyet energi. Boostet produktivitet gennem øget engagement i arbejdet: Når medarbejderne føler sig engagerede i deres arbejde, vil de naturligt være mere produktive. Firmaaktiviteter er en effektiv måde at opbygge dette engagement på ved at give dem mulighed for at deltage i sjove og meningsfulde aktiviteter sammen. Dette styrker både deres motivation og deres tilknytning til virksomheden. Skabe en positiv arbejdskultur Fremme et sundt work-life balance for de ansatte: Tilskynd medarbejderne til at tage regelmæssige pauser og holde en rimelig arbejdstid. Skab fleksible arbejdsordninger, der tillader medarbejdere at balancere deres personlige og professionelle liv. Forbedret trivsel og nedsat stressniveau hos medarbejderne: Implementer programmer, der fokuserer på mental sundhed, såsom mindfulnesskurser eller coaching sessions. Skab et miljø, hvor medarbejdernes meninger bliver hørt og værdsat. Etablering af et inkluderende miljø, hvor alle kan bidrage til succesen: Fremhæv vigtigheden af diversitet ved at organisere workshops om inklusion og mangfoldighed. Opmuntre teamwork gennem teambuildingaktiviteter som fx holdsport eller gruppearbejde. Planlægning af firmaaktiviteter Identificer formålet med jeres firmaarrangement: Før du begynder at planlægge din næste firmaaktivitet, er det vigtigt at identificere formålet. Hvad håber du at opnå? Ønsker du teambuilding, styrkelse af relationer eller markedsføring? Når du har klart for øje, hvad målet er, kan du bedre vælge den rigtige aktivitet og planlægge de praktiske detaljer. Vælg den rigtige aktivitet: Når det kommer til firmaaktiviteter, findes der utallige muligheder. Vær kreativ og tænk ud af boksen for at finde en aktivitet, der passer til dine mål og dine medarbejderes interesser. Det kan være alt fra sportskonkurrencer til kunstworkshops eller frivillig arbejde. Vælg en aktivitet, som vil engagere deltagerne og skabe et positivt samarbejdsklima i virksomheden. Planlæg praktiske detaljer: Når valget af aktiviteten er truffet, skal de praktiske detaljer på plads. Sørg for at have en klar tidsplan og budget samt koordinér transport og logistik om nødvendigt. Husk også at kommunikere tydeligt med alle involverede parter omkring arrangementet for at sikre smidig gennemførelse af firmaaktiviteten eller firmafesten. Identificer formålet med aktiviteten Styrk teambuilding og samarbejde ved at vælge en firmaaktivitet, der involverer teambuilding aktiviteter og problemstillinger der kan spejle sig i jeres daglige udfordringer. Fejr succesen af jeres medarbejdere ved at arrangere en aktivitet, der fokuserer på anerkendelse og belønning af deres præstationer uanset om det er firmafester eller en julefrokoster. Fremhæv kreativiteten og innovationen i dit team ved at vælge en aktivitet, hvor deltagerne skal tænke uden for boksen og finde innovative løsninger på et kreativt problem. Vælg den rigtige teambuilding aktivitet Udfordrende outdoor ture som klatring eller skattejagtl kan styrke holdånden og skabe en følelse af fælles succes. Teambuildingøvelser som escape rooms eller fællesprojekter udfordrer samarbejdsevnerne og fremmer kommunikationen på tværs af afdelinger. Kulturelle arrangementer som kunstvandringer eller koncertoplevelser giver medarbejderne mulighed for at nyde kunsten og musikken sammen, hvilket kan skabe en positiv atmosfære i virksomheden. Planlæg praktiske detaljer Fastlæg dato, tidspunkt og varighed af aktiviteten. Vær sikker på at vælge en dag og tid, hvor alle deltagere kan deltage. Book det nødvendige udstyr eller faciliteter i god tid for at undgå problemer. Sørg for passende transportmuligheder til alle deltagere og gør det nemt for dem at komme til aktivitetsstedet. Udførelse af firmaaktiviteter Skab en positiv atmosfære ved at skabe et inkluderende og motiverende miljø for dine medarbejdere. Sæt fokus på anerkendelse og belønning af deres indsats, så de føler sig værdsatte og inspirerede til at yde deres bedste. Fremhæv fællesskabet og samarbejdet ved at skabe muligheder for teambuilding-aktiviteter. Dette vil styrke relationerne mellem medarbejderne, øge tilliden og fremme et godt samarbejdsklima. Sørg for variation og sjov i firmaaktiviteterne ved at arrangere forskellige typer aktiviteter som sportskonkurrencer, kreative workshops eller sociale arrangementer. Dette vil bidrage til at holde motivationen høj og skabe en positiv stemning på arbejdspladsen. Skab en positiv atmosfære Engagerende kommunikation og klare forventninger er nøglen til at skabe en positiv atmosfære på arbejdspladsen. Ved at kommunikere tydeligt og engagere medarbejderne kan du sikre, at alle er på samme side og ved, hvad der forventes af dem. Det skaber tillid og motivation hos medarbejderne. Belønning og anerkendelse af medarbejdere spiller også en vigtig rolle i at skabe en positiv atmosfære. Ved at belønne gode præstationer eller bare give ros for et godt stykke arbejde, viser du dine medarbejdere, at deres indsats bliver værdsat. Det giver ikke kun anerkendelse, men også motivation til at fortsætte med det gode arbejde. Foruden dette er det afgørende for et åbent og støttende arbejdsmiljø. Alle skal føle sig velkomne til at dele ideer, bekymringer eller udfordringer uden frygt for negative konsekvenser. At opmuntre til åbenhed og støtte hinanden vil bidrage til den positive atmosfære i virksomheden. Sammenlignet Engagerende kommunikation samt klare forventninger hjælper dig med væsentligt fremme den positive stemning omkring din virksomhed . Med glasklar formidling samt aktiv interaktion fra alle involverede parter - herunder teammedlemmer såvel som ledelsen - kan man sikre sig ,at ingen går galt i byen eller føler usikkerhed angående firmaets retning. Denne stabilitet og tillid er helt essentiel i forbindelse med at kunne drive selve motivationen samt engagement opad. En anden væsentlig faktor i skabelsen af en positiv atmosfære er belønning samt anerkendelse af medarbejderne. Ved at fejre gode præstationer eller blot vise taknemmelighed for et gennemført godt stykke arbejde, kan du demonstrere din påskønnelse overfor dine ansatte . Dette fremmer ikke kun følelsen af anerkendelse hos de pågældende , men vil også fungere som yderligere motivation til vedblivende skubbe deres grænser. Derudover skal man sikre sig et åbent og støttende arbejdsmiljø , hvor alle har mulighed for at dele tanker, bekymringer eller udfordringer uden frygt og ængstelser omkring eventuelle negative konsekvenser deraf. Det her understregede fokus på både åbenhed samt gensidig support vil være altafgørendefor den positive stemning indenfor virksomheden Fremhæv fællesskabet og samarbejdet Teambuilding-aktiviteter er en effektiv måde at styrke tillid og samarbejde på. Aktiviteter som tillader medarbejdere at arbejde sammen mod et fælles mål, skaber en følelse af samhørighed og øger teamets produktivitet. Arrangering af sociale begivenheder uden for arbejdspladsen giver mulighed for at lære kollegaer bedre at kende i en mere uformel setting. Dette kan bidrage til opbygning af relationer og stærkere samarbejde på tværs af afdelinger eller teams. Opfordring til videndeling, netværksdannelse og tværfagligt samarbejde fremmer innovation og udveksling af idéer mellem medarbejdere fra forskellige områder indenfor virksomheden. Planlæg teambuilding-aktiviteter regelmæssigt Skab variation ved at vælge forskellige typer aktiviteter såsom sportsudfordringer, kreative workshops eller problemløsningsopgaver Brug sociale arrangementer uden for arbejdspladsen som middage, firmaudflugter eller sportsbegivenheder til at skabe mere uformelle rammer hvor kollegaer kan interagere Tilskynd medarbejdere til aktivt at dele deres viden og erfaring via interne møder, præsentationer eller online platforme Faciliter netværksmuligheder gennem mentorordninger, afdelingsoverlapsmøder eller firmabrede begivenheder for at opmuntre til tværfagligt samarbejde og udveksling af idéer. Sørg for variation og sjov Inkluder forskellige aktiviteter fra sport til kreativitet. Gør-en-forskel projekter, der involverer frivilligt arbejde eller velgørenhed. Konkurrencer, spil eller udfordringer for at skabe spænding. Arranger en sportsdag med forskellige discipliner for alle medarbejdere. Tilbyd kreative workshops som maleri, keramik eller blomsterbinding. Organiser et frivilligt projekt f.eks. ved at hjælpe på et lokalt plejehjem. Hold konkurrencer og udfordringer i form af quizzer, puslespil eller teambuilding-spil. Gør firmaaktiviteterne varierede og sjove for dine medarbejdere! Ved at inkludere en bred vifte af aktiviteter og projekter kan du skabe en positiv atmosfære på arbejdspladsen samtidig med at styrke fællesskabet og samarbejdet blandt holdet. Så sørg for variation og sjov - det vil helt sikkert give succesfulde firmaaktiviteter! Evaluering og læring Evaluér og lær af dine firmaaktiviteter. Vurder deres succes ved at analysere resultaterne i forhold til målene nedfældet på forhånd. Inddrag også deltagernes feedback, da den kan give værdifulde indsigter til fremtidige forbedringer. Brug feedbacken konstruktivt til at optimere firmaaktiviteterne. Identificer styrker og svagheder gennem en grundig analyse af deltagerenes respons. Ved at lære af tidligere erfaringer kan du skabe bedre oplevelser og øge værdien af fremtidige aktiviteter. Udnyt de muligheder, firmaaktiviteterne giver for læring og udvikling. Brug dem som et redskab til at opbygge teamsamarbejde, kommunikationsevner samt personlig vækst hos medarbejderne. Sørg for kontinuerlig evaluering, så du hele tiden kan justere kursen mod større succes med dine firmaaktiviteter. Evaluér firmaaktiviteterne Indsamling af data og feedback er afgørende for at evaluere firmaaktiviteterne. Ved at indsamle relevant information kan du få en dybere forståelse af, hvad der fungerer godt og hvad der skal forbedres. Analyse af resultaterne giver dig mulighed for at identificere styrker og svagheder i dine aktiviteter. Ved at fokusere på styrker kan du maksimere din succes, mens du ved at adressere svagheder kan skabe vækstmuligheder. Så glem ikke vigtigheden af ​​at evaluere dine firmaaktiviteter regelmæssigt. Brug feedback til forbedringer Skab en åben dialog med medarbejderne og lyt til deres feedback. Det er vigtigt at skabe et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at udtrykke deres meninger og idéer. Implementér ændringer baseret på den modtagne feedback for at forbedre firmaaktiviteterne. Evaluer effekten af de implementerede forbedringer løbende for at sikre, at de har den ønskede virkning og fortsætte med at gøre justeringer efter behov. Læringsmuligheder og udvikling Tilbyd træning og workshops, der hjælper medarbejderne med at udvikle nye færdigheder og styrke deres kompetencer. Fremhæv vigtigheden af kontinuerlig læring i virksomheden for at skabe et miljø, hvor medarbejdere kan vokse og blive bedre til det, de gør. Udvikl individuelle udviklingsplaner for hver enkelt medarbejder, så de kan sætte mål og følge en struktureret vej mod personlig vækst. Hvordan kan man måle effektiviteten af firmaaktiviteter? Effektiviteten af firmaaktiviteter kan måles på flere forskellige måder. Her er nogle af de mest almindelige måder at evaluere og måle effektiviteten af firmaaktiviteter: 1. Mål opnåede resultater: Et af de mest åbenlyse måder at måle effektiviteten af firmaaktiviteter er ved at evaluere de opnåede resultater. Dette kan omfatte målinger af salg, indtjening, kundetilfredshed og markedsandel. Ved at analysere disse mål kan man få en idé om, hvor effektive firmaaktiviteterne er i at opnå de ønskede resultater. 2. Effektiv koststyring: En anden måde at måle effektiviteten af firmaaktiviteter er ved at analysere omkostningerne. Hvis firmaet kan opnå de ønskede resultater med færre omkostninger, betragtes det som mere effektivt. Dette kan omfatte evaluering af omkostningerne ved materialer, arbejdskraft og andre ressourcer. 3. Antal sygedage: Der er en direkte sammenhænge imellem antallet af sygedage hos medarbejderne og motivationen i organisationen. Effektiviteten af firmaaktiviteter kan dermed måles og finansieres igennem de reducerede antal sygedage den øgede motivation giver. Kilder : Huczynski, A. & Buchanan, D. (2019). Organizational Behaviour. Pearson Education. Link "Why Team Building Is The Most Important Investment You'll Make". Forbes. Link Pettinger, R. (2007). Introduction to Management. Palgrave Macmillan.  
Læs artiklen
Teambuilding og Fn´s verdensmål
Velgørende CSR teambuilding
Kombiner teambuilding med Velgørenhed Jeg har skrevet dette indlæg for at sætte fokus på Hvordan virksomheder kan arbejde proaktivt med virksomhedens sociale ansvar igennem brug af teambuildingøvelser der kombinerer fordelene ved teambuilding med en positiv velgørende effekt. Den positive energi det aktiverer ved at udvise socialt ansvar. At give er kraftfuldt både for giveren og modtageren. At give aktiverer hjerneregioner, der er forbundet med nydelse, social forbindelse og tillid. Altruistisk adfærd frigiver endorfiner i hjernen, hvilket fører til følelsesmæssige og fysiske fordele. Hvordan kan velgørende teambuilding hjælpe et team? Velgørende teambuilding kan hjælpe et team på flere måder. For det første kan det hjælpe med at skabe et fællesskab og styrke relationerne mellem det enkelte team medlem. Dette kan føre til øget tillid, bedre samarbejde og forbedret kommunikation i teamet. Det at sammen arbejde med et "Hvorfor" og skabe oplevelser sammen er meget motiverende og tilfredsstillende for den enkelte deltager og er med til at gøre virksomhedernes Udbyttet for jer som virksomhed er at det at skabe et meningsfyldt arrangement vil udover de traditionelle teambuilding effekter give jer mening mens i støtter CSR projekter og aktiviteter der gør en reel forskel for andre mennesker og naturen. Desuden kan velgørende teambuilding også være med til at øge motivationen og engagementet hos teammedlemmerne ved at give dem en følelse af formål og mening. Det kan også øge deres selvtilid og selvværd ved at give dem muligheden for at gøre en positiv forskel for andre. Endelig kan velgørende teambuilding også hjælpe med at opbygge et positivt omdømme for teamet og organisationen, hvilket kan være til gavn for både eksisterende som potentielle medarbejdere og kunder. Alt i alt kan velgørende teambuilding være en win-win situation for alle involverede parter. Hvad er nogle gode velgørende projekter vi udbyder som teambuilding arrangementer? Der er mange gode velgørende projekter, som man kan vælge at støtte som teambuilding firma. Vi har valgt gennem vores globale netværks samarbejde Catalyst teambuilding indgået et livslangt samarbejde med velgørenheds organisationen b1g1 der gør det muligt at støtte en række projekter rundt om i verden og gøre en reel forskel. Dette gør vi blandt andet med mikro donationer (impacts) til velgørende sager baseret på de point det enkelte team har lavet iløbet af teambuilding aktiviteten eller igennem antallet af deltagere. Her er nogle forslag til teambuilding øvelser som vi udbyder og som samtidigt har et velgørende element. IMPACT Vi har sammen med B1G1 udviklet denne sjove ipad drevne teambuilding aktivitet hvor deltagerne skal arbejde aktivt med FN´s 17 verdensmål. Deltagerne vælger missioner indenfor de forskellige indsats områder og vil ud over at få en forståelse for omfanget af verdensmålene også have en række kreative missioner der skaber stærke historier og god underholdning. Ud over at have det sjovt sammen sluttet aktiviteten af med 17 donationer der hver især er tilpasset et verdens mål med en direkte modtager i den anden ende. Sjovt lærerigt og meningsfuldt. Save The Forest En mulighed kunne være at tage ud i naturen og gøre en forskel samtidigt med at i løser udendørs escape game missoner lyder som en umulig opgave. Ikke desto mindre er det netop det "Save the forest" gør. Deltageren vil bevæge sig rundt via gps lokation på en ipad og finde en række skjulte gåder. Ud over de sjove escape room inspirerede gåder de skal. løse vil der være en række sjove tempofyldte og kreative missioner der holder alle aktiveret. Løsningerne på de forskellig missioner indgår til slt i en stor fælles opgave med at åbne en stor aflåst kasse hvor deltagerne finder et certifikat hvor de hver især har fået plantet et område med træer og dermed gjort en forskel. Som Præmie til vinderne af Teambuilding øvelsen Vi har en masse forskellige sjove teambuilding aktiviteter hvoraf en del af dem er konkurrence drevne. Tidligere gave vi vinderne pokaler eller medaljer . Vi foreslår dog altid vores kunder at vi i stedet donerer på vegne af det vindende team så de får et diplom og tak for den velgørenhed de støtter såsom at plante et træ per deltager.  Uanset hvad man vælger, er det vigtigt at vælge en sag, som alle i firmaet brænder for, og som man kan arbejde sammen om at nå et fælles mål. På den måde kan man styrke både samarbejdet i teamet og følelsen af at gøre. Hvilke andre velgørende projekter kan man selv lave som teambuilding? Der er mange gode velgørende projekter, som kan fungere som en god teambuilding-aktivitet. Her er nogle forslag som vi har haft stor succes med for vores kunder: 1. Samarbejde med en lokal velgørenhedsorganisation: I samarbejde med en velgørenhedsorganisation kan I planlægge en utraditionel teambuilding aktivitet, hvor I hjælper med at indsamle penge eller varer til organisationen. Dette vil hjælpe jeres team med at arbejde sammen og samtidig hjælpe lokalsamfundet. 2. Miljøaktiviteter: Deltag i en strandrensning eller plant et træ sammen. Dette vil ikke kun give jeres team en mulighed for at arbejde sammen, men også hjælpe med at beskytte miljøet. 3. Byg en legeplads eller renover en skole: Samarbejd med en organisation eller skole for at bygge en legeplads eller renovere en skole. Dette vil ikke kun hjælpe med at skabe et bedre miljø for børnene, men også give jeres team en følelse af stolthed og tilfredshed. Kilder Corporate Social Responsibility and Financial Performance: A Meta-analysis" by Orlitzky, Schmidt, and Rynes (2003): This meta-analysis examines 52 studies and concludes that there is a positive relationship between CSR and financial performance. "The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice" by McWilliams and Siegel (2001): This paper provides a comprehensive review of the literature on the business case for CSR. It presents evidence that CSR can lead to improved financial performance, enhanced reputation, and other benefits for companies. "Doing Well by Doing Good: A Meta-Analysis of the Impact of Corporate Social Responsibility on Corporate Financial Performance" by Margolis and Walsh (2003): This meta-analysis examines 52 studies and finds a positive relationship between CSR and financial performance, with an average positive effect on financial performance. "The Effects of Corporate Social Responsibility on Employee Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Performance" by Turker (2009): This research investigates the impact of CSR on employee satisfaction, organizational commitment, and performance. It demonstrates a positive relationship between CSR and these variables.     Med venlig hilsen Jacob Palmqvist
Læs artiklen
impact online teambuilding
Virtuel teambuilding
Virtuel teambuilding Under Corona lærte vi alle på meget kort tid at bruge de forskellige online møde platforme. Teams , zoom og google meet var det daglige samlingspunkt nu hvor medarbejderne i de fleste virksomheder ikke kunne være fysisk sammen. Vi lærte som udbyder af teambuilding aktiviteter af man med fordel kunne lave en række af vores populære events til at pimpe online møderne op og skabe en form for hybrid fællesskab. Virtuel teambuilding er stadig en effektiv måde at lave arrangementer med kolleger på tværs af kontorer og lande og dermed sikre en stærk kultur. Hvordan kan man holde et vellykket virtuelt teambuilding-arrangement? Virtuelle teambuilding-arrangementer er blevet mere og mere populære i de senere år, da mange virksomheder har ansatte, der arbejder på forskellige steder eller endda på forskellige kontinenter. At holde et vellykket virtuelt teambuilding-arrangement kræver dog visse forholdsregler og planlægning. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at holde et vellykket virtuelt teambuilding-arrangement: 1. Vælg den rigtige platform: Der er mange forskellige platforme til rådighed til virtuelle teambuilding-arrangementer, såsom Zoom, Skype eller Google Hangouts. Sørg for at vælge den platform, der passer bedst til dine behov og dit budget. Mange virksomheder har desuden en politik om hvilke platforme deres medarbejdere må være på. 2. Planlæg en interaktiv aktivitet: At skabe en interaktiv aktivitet, hvor deltagerne kan samarbejde og kommunikere, er afgørende for et vellykket virtuelt teambuilding-arrangement. Overvej at planlægge spil, quizzer eller teambuildingøvelser. Skab en positiv atmosfære: Selvom det er et virtuelt arrangement, er det stadig vigtigt at skabe en positiv atmosfære. Brug humor og vær positiv og opmuntrende over for deltagerne. Det er også en god idé at sørge for, at alle deltagerne har en chance for at tale og blive hørt. 4. Sørg for god teknisk kvalitet: Tekniske problemer kan ødelægge et virtuelt teambuilding-arrangement. Sørg for, at alle deltagerne har stabil internetforbindelse, og at deres udstyr fungerer korrekt. Det kan også være en god idé at have en teknisk supportperson til rådighed under arrangementet for at løse eventuelle tekniske problemer. De fleste teambuilding aktiviteter kræver desuden at man har styr på at lave breakoutrooms så man kan dele deltagerne op i mindre teams. 5. Evaluér arrangementet: Efter afslutningen af det virtuelle teambuilding-arrangement er det vigtigt at evaluere arrangementet. Spørg deltagerne om deres oplevelse og feedback, så du kan identificere, hvad der fungerede godt, og hvad der kan forbedres til næste gang. Virtuel teambuilding kan være en effektiv måde at styrke samarbejdet og kulturen i en virksomhed, selvom medar, der kræver, at deltagerne arbejder sammen. Hvor lang tid skal man bruge på virtuel teambuilding-aktiviteter? Virtuel teambuilding er blevet mere og mere populært i løbet af det sidste år, da mange teams har arbejdet hjemmefra på grund af pandemien. Men hvor lang tid skal man bruge på virtuel teambuilding-aktiviteter? Det afhænger selvfølgelig af typen af aktivitet og formålet med den. Hvis du planlægger en kort og sjov aktivitet til at starte en virtuel møde, kan det tage så lidt som fem til ti minutter. Men hvis formålet er at styrke teamets samarbejde og tillid, kan det tage længere tid. Generelt anbefales det at planlægge mellem en og to timer til virtuel teambuilding-aktiviteter. Dette giver tid til at lære hinanden bedre at kende, øve kommunikation og samarbejde, og måske endda arbejde med konfliktløsning og problemløsning. Husk også på, at virtuel teambuilding ikke nødvendigvis behøver at være en enkeltstående begivenhed. Du kan integrere teambuilding-aktiviteter i dit ugentlige arbejde for at opbygge kontinuerlig forbindelse og samarbejde. Hvilke aktiviteter kan man lave som virtuel Teambuilding? Her er en liste med ideer til online teambuilding aktiviteter man kan lave med kollegaerne. 1. Online Escaperoom - The Infinite Loop Vi har haft stor succes med at lave vores online escpagame hvor deltagerne deles i mindre teams (Breakoutrooms) . De logger herefter hver især ind på en hjemmeside der er specifikt til deres team. Oprindeligt var aktiviteten en vr øvelser idet 1 teammedlem ser noget andet end de andre som de hermed skal kommunikere for at løse gåderne. De skiftes til at være ind i de forskellige virtuelle rum og at have gådeinfo som skal bruges for at komme videre. Super sjovt og meget lærerig kommunikation øvelse. 2. CSI Home Office Her bliver i også delt i teams via breakout room og skal agere efterforskning hold der undersøger et virkeligt scenarie. I får en online efterforskningsrapport der stiller en række spørgsmål samt logger ind på "Detektivens" skrivebord hvor der er en række mapper med forskille informationer. I skal nu analysere de tilgængelig informationer og finde motiv og gerningsperson. Det involverende set-up og den store mænge information gør at holdende skal have en læar og effektiv strategi herunder rolle fordeling og ansvar. 3. Online HAKA En haka er en traditionel Maori-dans, der ofte udføres før kampe og ceremonier. Det kan også bruges som en fantastisk teambuilding-øvelse for dit virtuelle team. Du kan bruge en virtuel platform til at samle dit team og instruere dem i at udføre en haka. Det kan være en sjov og energisk måde at samarbejde og bygge tillid mellem holdmedlemmerne på. 4. Virtuelle spilturneringer Virtuelle spilturneringer kan også være en sjov og underholdende måde at bygge teamets samarbejde og tillid på. Du kan vælge et spil, som alle i dit team er interesseret i, og arrangere en turnering. Holdene kan konkurrere mod hinanden, og det kan være en god måde at lære mere om hinandens styrker og svagheder og bygge et stærkere team. 5. Online Madlavning Madlavning er en fantastisk måde at samarbejde og bygge holdånd på. Arranger en virtuel madlavningsworkshop, hvor holdene kan lave mad sammen eller konkurrere om at lave det bedste måltid. Dette kan være en sjov og unik Husk at vælge opskrifter, som er enkle og lette at følge, så alle kan være med. 6. Virtuel Yoga Yoga kan være en fantastisk måde at reducere stress og øge produktiviteten på. Arranger en virtuel yogaklasse for dit team, hvor I kan deltage sammen og lære forskellige øvelser, som kan hjælpe med at forbedre krop- og sindstilstanden. Dette kan hjælpe med at skabe en følelse af samhørighed og øge trivslen i dit virtuelle team. Husk, at virtuel teambuilding kan være en udfordring, men med de rigtige aktiviteter kan du skabe en følelse af samhørighed og styrke samarbejdet i dit team. Vælg aktiviteter, som passer til dit teams interesser og behov, og sørg for at alle kan deltage på lige fod. God fornøjelse!
Læs artiklen
teambuildig forside 1.
Bedste escaperoom i København
Escaperooms i København 'Er du klar til et eventyr? Tag på en oplevelse ud over det sædvanlige og prøv et escapegame i København. Her kan du og dine kollegaer løse gåder og udfordringer sammen og opleve high performance følelsen af FLOW sammen. Det er en sjov og spændende måde at flygte fra virkeligheden og få en uforglemmelig oplevelse. Det er en spændende måde starte en tur i København på, og det er sjovt for alle aldre. I denne artikel vil vi give dig et overblik over de bedste escape room oplevelser i København. Hvad er der for nogle forskellige typer af escape rooms? Der er to forskellige typer af escape room. Uanset hvilken type du vælger, så er de begge sjove og spændende måde at udforske København på. 1. Escaperoom Den første er en klassisk escape room, hvor du og dine venner skal løse gåder og udfordringer for at komme ud af rummet. 2. Escapegame Den anden er escape games, hvor du og dine venner skal løse et mysterium eller en mission ved at samarbejde og bruge forskellige strategier. Her skal du og dine venner løse gåder og udfordringer sammen og få scoret så mange point inden for en bestemt tidsramme. Hvor ligger escape rooms i københavn? København er fuld af escape rooms, så der er masser af muligheder for at finde en, der passer til dig og dine venner. De fleste escape rooms ligger i Københavns centrum, så du kan nemt komme til dem med offentlig transport. Det er også muligt at finde escape rooms i andre dele af København, så du kan finde en, der passer til dine behov. Escape Rooms er både sjove og udfordrende, og kan være en god måde at udfordre din hjerne og lære noget nyt. Escape rooms er en sjov og spændende måde at opleve være sammen på og skabe stære relationer. Så tag på opdagelse i din egen by og prøv et escape room i København. Vi har udvalgt de escaperooms der har den bedste beliggenhed og også har de bedste escaperoom oplevelser i København Københavns 3 bedste escaperoom udbydere Timequest Escape games Timequest Escape games er et af de mest populære og største udbydere af escape rooms i København. Her kan du og dine venner samarbejde om at løse gåder og udfordringer inden for en bestemt tidsramme og få point for det. Timequest team består af kreative og engagerede folk, der brænder for at skabe unikke og uforglemmelige oplevelser. De har over 20 års erfaring i branchen og har skabt escape rooms for Danmarks radio og Nordisk film og har været ude med deres transportable escapegames i hundredvis af virksomheder og organisationer. Efter at have startet escape room bølgen i 2014 har Timequest live Escape games i 2023 lanceret Deres nye escape game koncept "The CUBE", som er en helt ny og endnu mere social version af de traditionelle escape rooms. 1. The Cube escapegame "The Cube" er et spil, der består af 20 unikke bokse. Hver boks indeholder udfordringer, som man også vil støde på i et fysisk escape room: skjulte døre, overraskende elementer, låse, osv. Formålet er at løse så mange bokse som muligt inden for den angivne tidsramme. Boksene har forskellige sværhedsgrader, som tildeler forskellige point. Deltagerne vil blive opdelt i grupper af 3-5 personer. Når alle teams har valgt en startboks, vil konkurrencen begynde efter startskuddet. Informationerne i boksen vil hjælpe holdene med at komme igang. Når teamet åbner den sidste dør i boksen, vil de finde en mønt som kan placeres på resultattavlen, som er synlig for alle teams under spillet, så alle kan følge med i konkurrenternes fremskridt. Spillet kan spilles i deres nye 300 m2 escape room lokation i København på Gothersgade 101 lige ved Kongens have 2. Escape The Forest En gal videnskabsmand har skabt et serum som vil ødelægge menneskers evne til at kommunikere og samarbejde. I vil blive delt op i mindre grupper der skal arbejde sammen for at udvikle en vaccine og flygte fra skoven. Løs de udfordrende gåder og saml de forskellige ledetråde der skal bruges til at fremstille antiserum. Aktiviteten er meget fleksibel og kan tilpasses næsten enhver skov eller park i nærheden af jeres konference. I København er Amager fælled særdeles velegnet og tæt på city. 3. Transportabelt Escapegame Beat the Box er et kreativt teambuilding-spil, der er designet til at håndtere store grupper. Det er udviklet til at vise, hvordan samarbejde og konkurrencementalitet skal gå hånd i hånd i store organisationer for at opnå de bedste resultater. I første halvdel af spillet konkurrerer grupperne mod hinanden og uret, men der kommer et øjeblik, hvor det bliver klart, at samarbejde på tværs af grupperne er nødvendigt for at komme videre. Det er her, teambuilding-delen starter for alvor. Mystery Makers Mystery Makers er et team af dedikerede event- og escape room-eksperter, der har specialiseret sig i at skabe unikke og uforglemmelige mystery temaer. Deres mission er at skabe en sjov, interaktiv og uforglemmelig oplevelse, der vil få deltagerne til at komme tættere på hinanden og skabe stærkere relationer med mysteriet som omdrejningspunkt. 1. Mystery room Laboratoriet Du er fanget i et gal mands laboratorium og har 60 minutter til at løse mysterierne og komme ud sammen med dit team. 2. The Ritual Har du nogensinde drømt om at se, hvad der sker bag lukkede døre hos en hemmelig loge? I The Ritual får du og dine venner chancen for at finde ud af, hvad der sker i kælderen på en af Københavns mest eksklusive adresser. På vejen mod friheden møder I mange udfordringer og uventede drejninger, mens tiden løber ud. 3. The Killing room En seriemorder er på fri fod, og I er fanget i en hemmelig kælder. I skal arbejde sammen for at løse morderens mystisk koder og krypteringer. Clockedin Hvis i ikke har prøvet et escaperoom før eller er en lille gruppe så er Clockedin et god sted at starte. De er centralt placeret på Brolæggerstræde 3 tæt på strøget. Rummene er typisk den helt basis gåde oplevelse som man kender fra Ungarn med og gåder og mange hængelåse og interiøret er temmelig slidt. 1. Vlad D. Hansons Cocktail Party Kom og oplev den mystiske Greve's berømte cocktail fest og se om du har hvad der skal til for at komme ud af dette spændende escape room! 2. Mysteriet i de Hemmelige Lagerrum I befinder jeg på lageret hos en berømt eventyrer der er forsvundet under mystiske omstændigheder. Kan i løse gåderne og slippe ud ? 3. Mordgåden på Detektiv Kontoret En privatdetektiv blev for nyligt opdaget død i sit kontor, og politiet har bekræftet at han er blevet dræbt. Mysteriet omkring sagen er stort. Hvad koster det at spille et escape room? Det afhænger af hvilket escape room du spiller. Priserne kan variere fra 200 til 350 afhængigt af størrelsen hvilken udbyder i vælger samt hvor lang spille tid i ønsker. Herudover er der flere der har højere priser i weekenden. Book online for at reservere din oplevelse. Timequest 200 per person Mystery Makers 250 per person Clocekdin. 250 per person I storkøbenhavn er der desuden escape rooms i rødovre, roskilde og Hillerød samt midgaard event der har flere og flotte rum og dyrere escaperoom ved Lyngbyvejen. Der er desuden mulighed for at opleve et escaperoom med skuespillere i riddlehouse rum "The ring". Hvad skal man gøre hvis man ikke kan løse et escape room? Hvis du ikke kan løse et escape room, så er det vigtigt at huske på, at det ikke er et nederlag. Det kan være en udfordrende opgave, og det er helt normalt at ikke kunne løse det. Det vigtigste er, at du har det sjovt og nyder processen. Herudover er der i alle Escaperooms en såkaldt gamemaster der hjælper og sørger for at i hele tiden er igang. En game master er den person, der er ansvarlig for at lede og styre et escape room. Deres rolle er at sikre, at alle spillere har en sjov og udfordrende oplevelse, og at alle regler og retningslinjer overholdes. Game masterne har også til opgave at hjælpe spillerne, hvis de har brug for det. De skal være opmærksomme på, hvordan spillerne klarer sig, og give dem tips og hints, hvis de har brug for det. Game masterne skal også sørge for, at spillerne ikke går glip af nogen vigtige detaljer, og at de ikke går glip af nogen vigtige gåder. Game masterne skal også sørge for, at spillerne ikke bliver for frustrerede, og at de ikke giver op. Kilder Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row. Tondello, G. F., Mora, A., Marczewski, A., & Nacke, L. E. (2019). Empirical Validation of the Gamification User Types Hexad Scale in a Learning Context. Escape Room International Research Society (ERIRS)
Læs artiklen
Teambuilding på konferencen
Hvordan vælger man Teambuilding Øvelser
Der findes mange forskellige typer teambuilding der varierer i kvalitet og udbytte. Det kan godt være dyrt at spare da man risikerer den modsatte effekt hvis leverandøren ikke er top proffessionel og erfaren. Hvad er formålet med teambuilding øvelser? Formålet med teambuilding øvelser er at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejderne, så de kan arbejde sammen som et effektivt team. Det er også vigtigt at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge og respekterede. Teambuilding øvelser kan hjælpe med at skabe et stærkere fællesskab og større loyalitet mellem medarbejderne, hvilket kan resultere i et mere produktivt og effektivt arbejdsmiljø. Teambuilding øvelser kan også være sjove og underholdende, hvilket gør det lettere for medarbejderne at knytte bånd og skabe et stærkere fællesskab. Hvordan kan man gennemføre en effektiv teambuilding øvelse? Teambuilding øvelser er en fantastisk måde at styrke båndet mellem medarbejdere og skabe et stærkere team. For at gennemføre en effektiv teambuilding øvelse skal du først og fremmest vælge en øvelse, der passer til din virksomhed og teamets behov. Der findes et væld af forskellige teambuilding øvelser, så det er vigtigt at vælge en, der passer til din virksomheds kultur og teamets niveau. Det kan være en god idé at starte med nogle sjove og lette øvelser, så alle føler sig trygge og komfortable. Dette vil hjælpe med at skabe et godt miljø, hvor alle kan deltage og føle sig involveret. Når du har valgt en øvelse, skal du sørge for at være godt forberedt. Dette betyder, at du skal sørge for, at alle har de nødvendige materialer og instruktioner Hvordan kan man vælge den rigtige teambuilding øvelse til sin virksomhed? At vælge den rigtige teambuilding øvelse til din virksomhed kan være en udfordring. Det er vigtigt at tage højde for, hvad der er relevant for din virksomhed og hvilke mål du ønsker at opnå. Det er også vigtigt at tage højde for, hvad dine medarbejdere vil synes er sjovt og motiverende. For at finde den rigtige teambuilding øvelse til din virksomhed, er det første skridt at definere dine mål. Er det at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, øge produktiviteten eller noget helt tredje Hvordan kan teambuilding øvelser forbedre ens medarbejdere? Teambuilding øvelser kan hjælpe medarbejdere med at styrke deres samarbejdsevner og kommunikationsevner. Det kan også hjælpe med at skabe et stærkere fællesskab mellem medarbejderne, hvilket kan hjælpe med at øge deres motivation og produktivitet. Teambuilding øvelser kan også hjælpe med at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig mere komfortable med at dele deres ideer og arbejde sammen på projekter. Det kan også hjælpe med at reducere stressniveauet og skabe et mere afslappet miljø på arbejdspladsen. Escapegames Escapegames er en sjov og anderledes måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere. Det er en interaktiv øvelse, hvor teamet skal arbejde sammen for at løse et mysterium eller et problem. Dette kan hjælpe med at styrke deres samarbejdsevner og kommunikationsevner, samtidig med at det er sjovt og udfordrende. Fejring af sejr i Timequest escpagame Virtual reality teambuilding Virtual reality teambuilding er en anderledes og moderne måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere. Det er en interaktiv øvelse, hvor teamet skal arbejde sammen for at løse et mysterium eller et problem. Dette kan hjælpe med at styrke deres samarbejdsevner og kommunikationsevner, samtidig med at det er sjovt og udfordrende. Virtual reality teambuilding kan også hjælpe med at øge motivationen og produktiviteten hos medarbejderne. infinite loop live vr team building der forbedrer samarbejdet Kokkeskole Kokkeskole er en anderledes og sjov måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere. Det er en interaktiv øvelse, hvor teamet skal arbejde sammen for at lave en måltid. Dette kan hjælpe med at styrke deres samarbejdsevner og kommunikationsevner, samtidig med at det er sjovt og udfordrende. Det kan også hjælpe med at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig mere komfortable med at dele deres ideer og arbejde sammen på projekter. https://tp.consular.go.th/en/registration Teambuilding på vandet Teambuilding på vandet er en anderledes og sjov måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere. Det er en interaktiv øvelse, hvor teamet skal arbejde sammen for at navigere et vandløb eller en sø. Dette kan hjælpe med at styrke deres samarbejdsevner og kommunikationsevner, samtidig med at det er sjovt og udfordrende. Det kan også hjælpe med at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig mere komfortable med at dele deres ideer og arbejde sammen på projekter. Teambuilding i udlandet Teambuilding i udlandet er en anderledes og spændende måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere. Det er en interaktiv øvelse, hvor teamet skal arbejde sammen for at udforske et nyt sted og opleve nye kulturer. Dette kan hjælpe med at styrke deres samarbejdsevner og kommunikationsevner, samtidig med at det er sjovt og udfordrende. Det kan også hjælpe med at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig mere komfortable med at dele deres ideer og arbejde sammen på projekter. Teambuilding med procesværktøjer Teambuilding med procesværktøjer er en anderledes og udfordrende måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere. Det er en interaktiv øvelse, hvor teamet skal arbejde sammen for at løse et problem eller en udfordring ved hjælp af procesværktøjer. Dette kan hjælpe med at styrke deres samarbejdsevner og kommunikationsevner, samtidig med at det er sjovt og udfordrende. Det kan også hjælpe med at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig mere komfortable med at dele deres ideer og arbejde sammen på projekter. 1. Sådan får du det optimale ud af dine teambuilding øvelser Teambuilding øvelser er en effektiv måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og skabe et miljø, hvor alle føler sig komfortable med at dele deres ideer. Det er vigtigt at vælge de rigtige øvelser, der passer til teamet og deres behov. Det er også vigtigt at sørge for, at alle medarbejdere føler sig involveret og har mulighed for at bidrage til øvelsen. Det er også vigtigt at sørge for, at øvelsen er sjov, udfordrende og interaktiv, så alle kan få det optimale ud af det. 2. Hvordan du kan planlægge teambuilding øvelser Planlægning af teambuilding øvelser er en afgørende faktor for at sikre, at øvelsen er effektiv og sjov. Det er vigtigt at planlægge øvelsen godt i forvejen, så alle medarbejdere har mulighed for at forberede sig og være k 3. Bliv klogere på teambuilding øvelser og få succes med dit team For at få det optimale ud af teambuilding øvelser er det vigtigt at have en god forståelse af, hvordan de fungerer, og hvad de kan gøre for dit team. Det er også vigtigt at sørge for, at alle medarbejdere føler sig involveret og har mulighed for at bidrage til øvelsen. Det er også vigtigt at sørge for, at øvelsen er sjov, udfordrende og interaktiv, så alle kan få det optimale ud af det. Ved at følge disse tips kan du få succes med dine teambuilding øvelser og skabe et miljø, hvor alle føler sig komfortable med at dele deres ideer. 4. Få tips og tricks til at skabe et stærkt team med teambuilding øvelser Teambuilding øvelser er en effektiv måde at skabe et stærkt team og styrke samarbejdet mellem medarbejdere. Det er vigtigt at vælge øvelser, der passer til teamet og deres behov, og sørge for, at alle medarbejdere føler sig involveret og har mulighed for at bidrage til øvelsen. Det er også vigtigt at sørge for, at øvelsen er sjov, udfordrende og interaktiv, så alle kan få det optimale ud af det. Ved at følge disse tips og tricks kan du skabe et stærkt team og et miljø, hvor alle føler sig komfortable med at dele deres ideer. 5. Gør dit team stærkere med disse teambuilding øvelser Teambuilding øvelser er en effektiv måde at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og skabe et miljø, hvor alle føler sig komfortable med at dele deres ideer. Det er vigtigt at vælge øvelser, der passer til teamet og deres behov, og sørge for, at alle medarbejdere føler sig involveret og har mulighed for at bidrage til øvelsen. Det er også vigtigt at sørge for, at øvelsen er sjov, udfordrende og interaktiv, så alle kan få det optimale ud af det. Ved at følge disse tips og tricks kan du gøre dit team stærkere og skabe et miljø, hvor alle føler sig komfortable med at dele deres ideer. 6. Få inspiration til teambuilding øvelser, der skaber resultater For at få det optimale ud af teambuilding øvelser er det vigtigt at vælge øvelser, der passer til teamet og deres behov. Det er også vigtigt at sørge for, at alle medarbejdere føler sig involveret og har mulighed for at bidrage til øvelsen. Det er også vigtigt at sørge for, at øvelsen er sjov, udfordrende og interaktiv, så alle kan få det optimale ud af det. Ved at følge disse tips og tricks kan du få inspiration til teambuilding øvelser, der skaber resultater og styrker samarbejdet mellem medarbejdere. Indendørs teambuilding Indendørs teambuilding øvelser er ideelle til at skabe et godt samarbejde og en god stemning i et team. Det kan være alt fra gruppespil, konkurrencer, kreative øvelser, problemløsning og andre aktiviteter, der fokuserer på at skabe et godt samarbejde. Udendørs teambuilding Udendørs teambuilding øvelser er ideelle til at skabe et godt samarbejde og en god stemning i et team. Det kan være alt fra fysiske aktiviteter, konkurrencer, kreative øvelser, problemløsning og andre aktiviteter, der fokuserer på at skabe et godt samarbejde. Det er en god måde at få teamet til at arbejde sammen, udfordre hinanden og få nye ideer. Det er også en god måde at få teamet til at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Teambuilding med kokkeskole Kokkeskole er en populær teambuilding aktivitet, der giver deltagerne mulighed for at lære nye kulinariske færdigheder og samtidig skabe et godt samarbejde. Det er en god måde at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Det er også en god måde at lære nye kulinariske færdigheder, som kan bruges til at skabe nye retter og smage. Samtidigt skal man alligevel bruge penge på at spise sammen og her slår i 2 fluer med et smæk. Musik & kunst som teambuilding Musik og kunst er en anden populær teambuilding aktivitet, der giver deltagerne mulighed for at udtrykke deres kreativitet og samtidig skabe et godt samarbejde. Det er en god måde at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Det er også en god måde at udtrykke kreativitet, som kan bruges til at skabe nye kunstværker og musikstykker. Samtidigt skal man alligevel bruge penge på at spise sammen og her slår i 2 fluer med et smæk. Det er en god måde at få teamet til at arbejde sammen, udfordre hinanden og få nye ideer. Det er også en god måde at få teamet til at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Personprofiler som teambuilding aktivitet Personprofiler som teambuilding aktivitet er en god måde at få teamet til at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Det er en god måde at få teamet til at arbejde sammen, udfordre hinanden og få nye ideer. Det er også en god måde at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Det er en god måde at lære Belbin teamroller som teambuilding .Det er en god måde at lære hinanden at kende og forstå hinandens forskellige roller og styrker, så man kan arbejde mere effektivt sammen. Det er en god måde at få teamet til at forstå hinandens roller og styrker, så man kan arbejde mere effektivt sammen. Disc personprofil som teambuilding En Disc profil kan være en god måde at få teamet til at forstå hvordan hinandens forskellige personligheder agerer , så man kan arbejde endnu mere effektivt sammen. Der findes flere gratis personprofiler samt indikatorer. Det er også en god måde at få teamet til at lære hinanden bedre at kende og den primære styrke er at det forbedrer kommunikationen teamet markant. teambuilding aktiviteter. Der er mange forskellige teambuilding øvelser, som kan hjælpe teamet med at lære hinanden at kende, udfordre hinanden blive bedre til at lytte. Det er en god måde at skabe et godt samarbejde og styrke teamets sammenhold. Det er også en god måde at lære nye kulinariske færdigheder, musik og kunst, personprofiler og Belbin teamroller. Det er en god måde at få teamet til at arbejde sammen, udfordre hinanden og få nye ideer. Lege og sjove aktiviteter. Lege og sjove aktiviteter er en god måde at få teamet til at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Det er også en god måde at få teamet til at arbejde sammen, udfordre hinanden og få nye ideer. Det er en god måde at skabe et godt samarbejde og styrke teamets sammenhold. Det er også en god måde at lære nye kulinariske færdigheder, musik og kunst, personprofiler og Belbin teamroller. Alle er gode teambuildingøvelser men med forskellige udbytter. Gratis teambuilding øvelser Her er 3 gratis øvelser i kan bruge 1. Hjemme lavet firmaquiz Lav en quiz om jeres firma, som alle kan deltage i. Det er en god måde at få teamet til at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. 2. Kreativ konkurrence Lav en konkurrence, hvor teamet skal lave en kreativ løsning på et bestemt problem. Det er en god måde at få teamet til at arbejde sammen, udfordre hinanden og få nye ideer. 3. Rollespil Lav et rollespil, hvor teamet skal løse et problem. Det er en god måde at få teamet til at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. Det er også en god måde at lære hinanden bedre at kende og få et stærkere bånd. 4. Puslespil I kan få lavet jeres egen puslespil som så skal samles i mindre grupper. Halvdelen får billedet fra æsken den anden får det ikke. Pointen for firmaets ansatte eller elever vil være at dem der har et billed af "visionen" alle er hurtigere en dem der ikke har. Alle 4 er sjove teambuilding øvelser der er nemme at lave selv. Vi anbefaler at i vælger en etableret leverandør for at undgå det minefelt af udbydere der ellers findes i markedet.
Læs artiklen
Workshop om high performing teams
Sådan skaber du High Performance teams
SÅDAN SKABER DU PEAK PERFORMANCE GENNEM TEAMBUILDING  Det er ingen hemmelighed at vi alle ønsker at håndtere, lede eller at være en del af et ‘High Performance’ team. Disse teams håndterer udfordringer med stor rutine, de ved hvordan man tackler problemer, og frem for alt - leverer de resultater. I dag vil vi se nærmere på det basale fra før vi blev et High Performance team, læs med og lær - samt find de relevante teambuilding øvelser der kan hjælpe dit team på vej.  Bruce Tuckman er ophavsmand til den kendte “Tuckmans model for gruppe- eller teamudvikling”, modellen beskriver de faser, et team skal igennem for at udvikle sig og give resultater. Hvis du vil lære mere om de 4 faser: forming, storming, norming og performing, så læs videre på denne artikel. Du vil ikke fortryde det! Sammen med Tuckmans 4 udviklingsfaser, kan du med fordel bruge vores 4 bedste tips til at skabe et High Performance team. Vi er sikre på at du vil være klædt på til succes, når du har læst artiklen. 1. Fokusér på gruppedynamikker Gode gruppedynamikker er det vigtigste for at opnå succes med dit team. I hvert team indtager medlemmerne specifikke roller eller adfærd. Kurt Lewin forklarer at gruppedynamikker er “den påvirkning, de roller eller den adfærd, har på andre gruppemedlemmer eller hele gruppen som helhed.” Stærk indbyrdes forståelse af de forskellige teamroller  er det vigtigste for at opnå succes med dit team. I hvert team indtager medlemmerne specifikke roller eller adfærd. Kurt Lewin forklarer at gruppedynamikker er “den påvirkning, de roller eller den adfærd, har på andre gruppemedlemmer eller hele gruppen som helhed.” Et par nøglebegreber, der er værd at huske, når du vil sikre gode gruppedynamikker: Lær dit team at kende Lad ikke problemer eller konflikter ulme Giv alle en rolle og et ansvar 2. Rekruttér en team leader For at kunne skabe et succesfuldt team, skal du have en High Performing team leader. En team leader skal være en, som inspirerer sine teammedlemmer. Én som skaber god energi og entusiasme for arbejdet. En team leader bør vide hvordan man løser problemer, og skal være i stand til at få teammedlemmerne til at samarbejde. Desuden skal en team leader have viden om at konflikter kan påvirke produktiviteten og arbejdsmoralen, og derfor bør konflikter ikke gå ubemærket hen. En god team leader er også opmærksom på problemer, og tager del i at løse dem i tide - med fokus på samarbejde, og ikke konkurrence. Når du skaber et High Performance team, bør du sikre dig, at du rekrutterer en team leader med ex ceptionelle lederegenskaber. Det er fundamentalt at vedkommende ved hvordan man leder og håndterer et team. I ansættelsesprocessen af en team leader bør du se efter fremragende interpersonelle og kommunikative evner. 3. Sørg for at opmuntre til åben og ærlig kommunikation En særlig egenskab hos High Performance teams er det høje niveau af åben, ærlig og saglig kommunikation team medlemmerne imellem. Total transparens mellem ledere og teammedlemmer er nødvendigt, og bør implementeres i høj grad. Uden tillid og ærlighed vil teamet smuldre. Det vil ikke være i stand til at løse problemer eller træffe beslutninger. Et team, lammet af konflikt og negativitet, er det sidste du ønsker. Sørg for at opmuntre til regelmæssige status-tjek med dine teammedlemmer. Giv dem redskaber til at kommunikere, hvis de har problemer med at udtrykke sig. Konstruktiv feedback er et must, så medlemmerne kan fortsætte med at udvikle deres færdigheder. Giv også teammedlemmerne mulighed for at sætte ord på bekymringer eller problemer, de måtte have. Hvis du sammensætter dit team korrekt fra starten, så vil du med garanti se positive resultater. 4. Fejr succeser fra starten Kom godt fra start ved at vise at du forventer en fremtid. Del gode nyheder og fejr succeser - store som små. High Performing teams motiveres af deres gode resultater og succeser, så tøv ikke med at dele det med resten af verden, når I overgår målet eller lander en ny klient. Du kan fejre succeserne under de ugentlige status-tjek, eller ved at prøve en af vores sjove, engagerende teambuilding aktiviteter såsom Aktiv Kommunikation. Her vil dit team få mulighed for at skabe tæt knyttede relationer på basis af gensidig tillid og venskaber. Eller hvad med at prøve en af vores udendørs teambuilding aktiviteter, såsom GPS City Challenge eller Konferenceløbet? Disse teambuilding øvelser får virkelig de ansattes sande personligheder op af kontorstolen! Kontakt os i dag for en uformel snak eller mere information.
Læs artiklen
Motivations foredrag
Motivation og Teambuilding
Oplevelser motiverer mere end penge Der var engang hvor bonusudbetalinger var belønningen for opnåede mål, og det virkede også godt. Men i de senere år har udviklingen været, at folk i højere grad vælger oplevelser frem for materielle goder, hvilket viser at oplevelser motiverer mere effektivt end ting. Gruppen af ‘Millennials’ står primært for denne trend. I et studie kom det frem, at 78% af den amerikanske arbejdsstyrke i alderen 18-34 år gav udtryk for at de ville vælge at bruge penge på en spændende oplevelse eller gå til en event, i højere grad end at de ville vælge en fysisk ting, mens 72% udtrykte, at de ønskede at bruge flere penge på oplevelser. Det er selvfølgelig ikke kun Millennials, der foretrækker oplevelser. I samme studie viste det sig, at det gennemsnitlige forbrug på oplevelser og events er steget med 70% siden 1987, i forhold til den samlede udvikling af forbruget. Der er faktisk mange undersøgelser, der viser at oplevelser er en større motivationsfaktor end penge eller materielle goder, og at oplevelser kan bringe lykke på en måde, som tingene aldrig ville kunne. Men hvorfor virker oplevelser så motiverende for mennesker? Og hvorfor anses de for at være vigtigere end materielle goder? Her er de 3 vigtigste grunde. 1. Ting skaber ikke relationer Når vi taler om kvalitetstid med familien, handler det om tiden, vi tilbringer sammen - ikke om tingene, vi bruger. Ifølge Thomas Gilovich, psykolog ved Cornell Universitet, knytter oplevelser mennesker sammen, netop fordi de “forbruger oplevelsen sammen med andre mennesker. Og bagefter er de en del af den historie, vi fortæller hinanden.” Det er derfor at teambuilding aktiviteter er mere end bare sjov og ballade. Det er det samme på arbejdspladsen. Kolleger bliver knyttet sammen, når de kan tale sammen om en fælles oplevelse, og det er denne kommunikation, den følelsesmæssige forbindelse med en oplevelse, der skaber denne tilknytning. I modsætning til dette, er materielle goder blot ting. Uanset om det er sportsvogne, tøj, smykker eller den nyeste gadget, så kan disse ting blive set, men aldrig opleves eller deles mellem mennesker på samme måde som et minde kan. 2. Minder er uforglemmelige teambuilding øjeblikke Der er forskning, der forklarer hvorfor øjeblikke hænger så godt fast i vores hukommelse, at vi er i stand til at gennemleve dem med vores kolleger og venner. Det handler om den forventning, der opbygges inden øjeblikket sker. Et studie har vist, at der er flere følelser i processen, når vi ser frem til en kommende begivenhed, end når vi tænker på en hverdagsaktivitet. Dette vil derfor påvirke måden, vi kommunikerer med hinanden om begivenheden på. Det forklarer også hvorfor vi kan huske begivenheder, vi har tid til at se frem til, fx som en koncert, vi har købt billetter til 2 eller 3 uger forinden, en sportsbegivenhed eller vores bryllup. Når der er tid til at tænke på det, der skal ske, og at forestille sig mulige udfald, er der mere energi og følelse (frygt, håb o.lign.) forbundet med det. Så når dine kolleger planlægger en weekend med teambuilding, og har et par uger til at se frem til det, vil oplevelsen blive mere mindeværdig. 3. Teambuilding Oplevelser udvider horisonten De fleste af os ved, at nye oplevelser kan udvide vores horisont. Når man besøger Paris for første gang, vil man lægge mærke til alt det, der adskiller byen fra ens hjemby - arkitekturen, maden, vinen, den offentlige transport, og så selvfølgelig sproget. Enhver ny oplevelse har potentialet til at introducere nye perspektiver. Forestil dig, at du er i en gruppe med mennesker, du ikke kender, i en teambuilding-aktivitet. Det kan være mennesker fra en anden afdeling eller et andet projekt i virksomheden. I en samarbejdsaktivitet kan du opnå nye perspektiver ud fra deres input og karriere-erfaring. Hvis de kommer fra et andet land, kan du lære om en anderledes kultur, samt kulturens sociale værdier og perspektiver.Og selv hvis de nye perspektiver ikke helt følger din egen overbevisning, vil du kunne drage fordel af at lære dem og betragte dem, det er nemlig en proces som kræver positive personlige elementer som eftertænksomhed, medfølelse og endda taknemmelighed. Musikalsk teambuilding kan være med til at skabe denne oplevelse der udvider horisonten og skaber en fælles identitet. Tilskyndede Teambuilding oplevelser motiverer Virksomhederne er nødt til at udvikle sig, for at opfylde forventningerne fra det nye arbejdsmarked. At nogle tilbyder yogakurser eller en spa-weekend som belønning er fint, men tilskyndede oplevelser, der knytter kollegerne sammen, vil give en endnu større værdi. Her er der gode muligheder ved at bruge udendørs teambuilding aktiviteter når det er sæson. Tilskyndede oplevelser er (per definition) belønninger for opnåede resultater. Men de handler også om at skabe relationer gennem fælles oplevelser, og dermed motiverer de også den enkelte til at arbejde mod et fælles mål. Omgivelserne, opgaverne og udfordringerne er nye, så kollegerne får lov til at tilbringe tid sammen, og skabe minder i et sjovt og samarbejdende miljø. Og når 79% af gruppen af Millennials mener at fælles events kan styrke relationer med venner og familie, og 77% siger at deres livs bedste minder er fra live-begivenheder, kan vi se at der er noget om snakken. Hos A-W-A skaber vi uforglemmelige  oplevelser, som vores kunder vil huske for evigt. Vi er en af Danmarks største Outdoor/Indoor Adventure og Teambuilding-virksomhed. A-W-A er en del af The Catalyst Global Network - det største teambuilding-netværk i Verden, med 32 virksomheder i mere end 40 regioner.
Læs artiklen

Kontakt os

Vi sidder klar ved telefonen til sparring om dit næste teambuilding event og glæder os til at høre fra dig.

AWA henvender sig kun til virksomheder og organisationer, og arrangerer derfor ikke events og teambuilding for private.

DD slash MM slash YYYY
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.